A projektünk célja, hogy a Nyíregyházi Egyetemet a jelenleginél sokkal jobban bevonjuk Nyíregyháza Város sport- és kulturális vérkeringésébe. Ennek érdekében egy rendezvénysorozat keretében szeretnénk megnyitni egyetemünk kapuit Nyíregyháza lakói, kiemelten az ifjúsága – általános iskolások, középiskolások – előtt, hogy megismerhessék az egyetem sport és kulturális létesítményeit, szolgáltatásait, továbbá általunk szervezett versenyeken mérettethessék meg magukat. Projektünk további kiemelt célja a rendezvénysorozat keretén belül a sakk szakosztályunk azon törekvése, hogy a kiemelten tehetséges nyíregyházi fiatalokat felfedezze és FIDE, valamint Nemzetközi Sakkmesterek bevonásával minőségi fejlesztő foglalkozásban részesíthesse őket.

A HKFS célja, amelyhez a projekt leginkább hozzájárul: Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése

Az elmúlt évek financiális szigorításai és a Nyíregyházi Egyetem költségvetésének konszolidációja sajnos rányomta a bélyegét a Nyíregyházi Egyetem közösségszervező kapacitására és funkciójára is. Mindezeken túl örömteli tény, hogy a város sakkélete a városban működő két neves és sikeres sakkegyesület, valamint az egyre több iskolában megtalálható sakkpalota program révén felemelkedőben van. Ez már csak azért is örvendetes tény, mert a Nyíregyházi Egyetem Sportegyesületének Sakk Szakosztályának kimutatása szerint az elmúlt 30 évre visszamenően a sakkal foglalkozó egyesületi tagok – függetlenül a koruktól – végül mind magasan kvalifikált szakemberekké váltak az élet különböző területein. Ugyanakkor sajnos ma Nyíregyházán a központi szervezésű Sakk diákolimpián és egy-egy egyedi szervezésű kupán kívül nincs olyan tehetségkutató sakkverseny sorozat és képességfejlesztő program, amely kifejezetten a nyíregyházi ifjúságnak szólna.

A projekt által érintett célcsoport(ok): Nyíregyháza teljes lakossága, kiemelten valamennyi nyíregyházi óvodai, általános iskolai és középiskolai intézményének diákjait az egyetemi hallgatók bevonásával.

Megvalósított tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A Városi Sportnapok keretében a Nyíregyházi Egyetem szabadtéri és fedett sportlétesítményit (szabadtéri sportpályák, tornatermek, uszoda) kihasználva sportolási célú programokat szervezünk a nyíregyházi fiatalság, az óvodások, valamint az általános- és középiskolások részére az egyetemi hallgatók bevonásával. Célunk ugyanakkor, hogy a rendezvényre ne csak az egyes iskolák tanulói jöjjenek el, hanem őket kísérje el a családjuk is, akiknek szintén színes programokat kínálunk majd, így a város egész lakosságát érintő program jöjjön létre.

A sakkprogram keretében a sportnapokkal megegyező dátummal szellemi sportolási célú program keretében három sakkverseny és Nemzetközi Mester bevonásával 1 színvonalas sakkszimultán megszervezését tervezzük.

Az iskolai szünetben a kiemelten tehetséges nyíregyházi fiatalok részére, egyesületi tagságtól függetlenül, az egyetemi sakk edzőteremben neves mesteri címmel rendelkező külső oktatók meghívásával egy tehetséggondozó 6 napos sakk tanfolyam/szakkör, beindítását tervezzük.

Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása:

A program keretében 3 önállóan támogatható tevékenységet is megvalósítunk:

  • Sportolási célú programok, programsorozatok megvalósítása
  • Tanfolyamok, képzések, szakkörök szervezése
  • Közösségépítés

Városi Sportnapok a Nyíregyházi Egyetemen 2021-09-25

Városi Sportnapok a Nyíregyházi Egyetemen 2022-02-19

Városi Sportnapok a Nyíregyházi Egyetemen 2022-04-23

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

VALAMI KÉRDÉSED VAN? MI BOLDOGAN MEGVÁLASZOLJUK!